De ziekte van Ménière is niet bekend is bij de afkeuringsinstanties. Hoe komt dit?

Keurings- en bedrijfsartsen kennen de ziekte van Ménière wel, maar hebben er niet vaak mee te maken, omdat de ziekte niet vaak voorkomt. Er is op zich ook geen reden om iemand met Ménière direct af te keuren. Wel is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de veiligheid van een werknemer. Iemand met een slecht functionerend evenwicht, moet bijvoorbeeld niet werken als glazenwasser. Als aanpassing op de werkvloer door de werkgever geregeld kan worden, dan hoeft u niet afgekeurd te worden.

De regels voor de WAO in Nederland zijn de laatste jaren behoorlijk aangescherpt. Tinnitus bijvoorbeeld is op zich binnen deze regels geen reden tot afkeuring. In het verleden werden mensen met tinnitus (gedeeltelijk) afgekeurd, maar dat gebeurde altijd op psychische gronden. Noch het loket noch de NVVS kan (grote) invloed uitoefenen op dit regeringsbeleid.