Als ik een CI krijg, kan ik dan meteen weer aan het werk?

Dat verschilt per persoon. De CI-revalidatie is een intensief traject dat niet onderschat moet worden. De meeste CI-dragers gaan niet meteen aan het werk na de CI-operatie. Het is verstandig om met uw leidinggevende te bespreken dat u een CI krijgt en wat daar de consequenties van zijn. Door uw leidinggevende en collega's op de hoogte te stellen en houden, krijgt u meer begrip en zal er meer rekening met u gehouden worden. U zou bijvoorbeeld kunnen overleggen of het mogelijk is om eerst enkele uren per dag te werken. Van het CI-team krijgt u te horen wat de mogelijkheden zijn na (kort na) de implantatie van de CI.