12. Zijn er medicijnen voor hyperacusis?

Medicijnen voor hyperacusis zijn er niet. Sommige mensen rapporteren wel verbetering met de inname van medicijnen die door de neuroloog kunnen worden voorgeschreven en eigenlijk voor andere ziekten zijn. Sommigen hebben baat bij antidepressiva. De werking van antidepressiva is er op gericht de stoffen serotonine en noradrenaline tussen de hersencellen actief te houden en de heropname van deze stoffen door de hersencellen zelf zoveel mogelijk te remmen. Hierdoor verbetert vaak het welbevinden: de hyperacusis is er nog wel maar men heeft er minder last van.

Meer informatie: http://www.nvvs.nl/nl-NL/Hyperacusis/Leven-met-hyperacusis