11. Wat is “Dynamisch bereik”?

De oren van mensen met hyperacusis hebben hun zogenaamd "dynamisch bereik" verloren. Dit houdt in dat snelle veranderingen in geluid moeilijk worden verwerkt. Dat betekent dat geluiden niet meer worden gedempt en veel harder dan normaal binnenkomen.

De grafiekjes laten duidelijk zien wat ermee bedoeld wordt. De linker is 'normaal gehoor', de rechter een voorbeeld van hyperacusis.

 

De rode lijn is de gehoordrempel. De gehoordrempel is de laagste geluidsdruk waarbij een persoon een geluid nog kan waarnemen, met andere woorden het zachtste geluid dat een persoon kan horen. De zwarte lijn is de bovengrens  of geluidstolerantiegrens.

Normaliter hebben de oren een dynamisch bereik (ruimte tussen rode en zwarte lijn).  Dat is het vermogen van ons gehoor om zich snel aan te passen aan wisselende geluidssterkten.  Iedere horende heeft een geluidstolerantiegrens, de bovengrens (=D). Geluid boven deze grens  is pijnlijk.
Bij mensen met hyperacusis is het dynamisch bereik kleiner geworden en de bovengrens gezakt.  Geluiden worden onvoldoende of niet meer gedempt en komen  te luid of te scherp binnen. Deze geluiden kunnen irriterend, pijnlijk en soms (bijna) onverdraaglijk zijn.