06. Is er verband tussen hyperacusis en tinnitus?

Dat hoeft niet. Hyperacusis en tinnitus gaan echter wel vaak samen. Hyperacusis moet, net als tinnitus serieus worden genomen. Hperacusis kan een voorbode  van tinnitus zijn. Maar tinnitus kan ook voorafgaan aan hyperacusis.
Omdat ieder mens diverse geluiden anders ervaart, is een algemene stelling inzake een verband niet evident. Er is zeker geen rede voor angst.