Hoort (hoofdpijnloze) migraine – met aura-vorm – ook bij Ménière-achtige verschijnselen?

Er is een vorm van migraine: vestibulaire migraine, die inderdaad erg op de ziekte van Ménière lijkt.

Daarnaast komt migraine wel in combinatie met  Ménière voor en vaker bij familieleden van Ménière-patiënten