Mag ik autorijden als ik de ziekte van Ménière heb?

De meest gestelde vraag aan de NVVS-Commissie Ménière is: “Mag ik autorijden als ik de ziekte van Ménière heb?”. Daar is geen kort en makkelijk antwoord op te geven. Op verzoek van de Commissie Ménière heeft Kennisklik, de wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg, daarom onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de 'eigen verantwoordelijkheid' van autobestuurders om bij het CBR te melden dat ze de ziekte van Ménière hebben (in Eigen Verklaring bij aanvraag rijbewijs, maar ook indien de ziekte zich op een ander moment openbaart) en vervolgens passende maatregelen te nemen, juridisch gezien erg belangrijk wordt geacht.

In het onderzoek van Paulien Nguyen staan de volgende vragen centraal:
- Indien er zich een verkeersongeval voordoet naar aanleiding van een duizeligheidaanval die het gevolg is van de ziekte van Ménière, is de patiënt dan aansprakelijk (onder welke voorwaarden) en in welke gevallen zal dit door de verzekering gedekt worden?    
-Wat zijn de strafrechtelijke gevolgen indien er door een duizeligheidaanval als gevolg van de ziekte van Ménière een verkeersongeluk gebeurt?

Download hier het complete rapport.