Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Deze bacterie wordt meestal overgebracht door tekenbeten. Het is niet onmogelijk dat deze ziekte van invloed kan zijn op overgevoeligheid voor geluid.

Publicatiedatum: 30 november 2011