Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door de gemeente. Doel van de Wmo is: zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Als burgers hierin beperkingen ondervinden, moet de gemeente voorzieningen treffen.

Publicatiedatum: 28 november 2011