Vestibulaire migraine

Vestibulaire migraine is een aandoening die zich kenmerkt door plotselinge aanvallen van forse draaiduizeligheid, die minuten tot uren kunnen duren en zowel sporadisch als enkele dagen achtereen kunnen voorkomen. De aandoening vertoont overeenkomsten met de ziekte van Ménière, wat soms een verkeerde diagnose tot gevolg kan hebben.

Net zoals bij ‘gewone’ migraine kunnen de duizelingen gepaard gaan met hoofdpijn, misselijkheid en braken, overgevoeligheid voor licht en geluid, of vlekken of flikkeringen voor de ogen. De aanvallen van draaiduizeligheid variëren vaak sterk in presentatie. Sommige patiënten hebben bijna nooit hoofdpijn tijdens de aanvallen maar zijn vooral misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Anderen daarentegen hebben juist vaak hoofdpijn tijdens of na de aanval en zien soms lichtflitsen. De aanvallen kunnen ook individueel per keer sterk verschillen.

Er wordt verondersteld dat vestibulaire migraine een tijdelijke doorbloedingsstoornis is van het evenwichtsorgaan en delen van de hersenen of dat deze gebieden tijdelijk niet goed functioneren. Tot op heden is de precieze oorzaak echter niet geheel duidelijk.

Publicatiedatum: 10 maart 2015