Tumarkin crisis

Een Tumarkin crisis wordt ook wel drop attack genoemd. Iemand valt plotseling om, of op de grond, zonder waarschuwing, zonder duizeligheid en misselijkheid, zonder bewustzijnsverlies.

De veronderstelde oorzaak van deze drop attacks is een acute mechanische vervorming in de otoliethorganen (sacculus en utriculus) waardoor activering van de evenwichtsreflexen optreedt. De oorzaak is niet bekend. Eén theorie is dat de oorzaak zou liggen in plotseling toename van de hoeveelheid endolymfe, maar dit is geenszins bewezen.Ernstige herhaaldelijke drop attacks worden wel behandeld met injecties van gentamycine via het trommelvlies. 

Drop attacks komen niet alleen voor bij de ziekte van Ménière; er zijn ook andere oorzaken van drop attacks. Bijvoorbeeld met een neurologische of cardiale oorzaak.Publicatiedatum: 07 december 2011