TRT

Tinnitus Retraining Therapie, ook wel afgekort tot TRT, is een therapie ontwikkeld door J. Hazell en P.J. Jastrebroff. Met deze therapie wordt oorsuizen op een nieuwe manier benaderd. De patiënt leert in eerste instantie begrijpen hoe oorsuizen ontstaat en krijgt handvatten aangereikt om beter om te gaan met de emotionele en lichamelijke reacties die het oproept. Daarbij moet de patiënt zich ervan overtuigen dat het geluid van het oorsuizen geen reden is voor paniek en eigenlijk niet hinderlijk is. Uiteindelijk 'leert' de patiënt het hinderlijke geluid van het oorsuizen naar de achtergrond te drukken door het als een normaal geluid te beschouwen waarmee gewoon mee te leven is. Hierbij maakt de patiënt gebruik van de processen waarmee de hersenen normaal in staat zijn monotone geluiden, zoals die van een ventilator of zoemende koelkast, naar de achtergrond van het bewustzijn te drukken.

Publicatiedatum: 30 november 2011