Toonaudiogram

Het toonaudiogram is het resultaat van een gehooronderzoek dat duidelijk maakt in hoeverre u geluiden kunt horen. Het toonaudiogram is een grafiek waarin precies wordt aangegeven in hoeverre u harde, zachte, hoge en lage geluiden wel en niet hoort.

Publicatiedatum: 25 oktober 2011