Spraakaudiogram

Het spraakaudiogram is het resultaat van een gehooronderzoek dat duidelijk maakt in hoeverre u spraakklanken op verschillende sterktes kunt horen. Het spraakaudiogram is een grafiek waarin wordt aangegeven in hoeverre u verschillende klanken kunt onderscheiden (bijvoorbeeld ‘bak’ en ‘wak’). Eigenlijk wordt hier het verschil tussen ‘horen’ en ‘verstaan’ onderzocht.

Publicatiedatum: 25 oktober 2011