SCD-syndroom (superior canal dehiscense)

Betekent vrij vertaald: gespleten bovenste evenwichtskanaal. Het is een opening in het bot boven het bovenste evenwichtskanaal, het zgn. superior canal. Het treedt meestal op tussen het 35ste en 55ste jaar. Het is een zeldzame afwijking. Hyperacusis komt hierbij voor.

Publicatiedatum: 30 november 2011