RIVM

Het Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu maakt geluidkaarten die een globaal beeld geven van de geluidbelasting in Nederland. Dergelijke kaarten geven op globale schaal een goed beeld van de geluidkwaliteit van aandachtsgebieden zoals woonkernen, natuur- en stiltegebieden

Publicatiedatum: 30 november 2011