Regeling Hulpmiddelen

De onder de ZorgVerzekeringsWet (ZVW) vallende ‘Regeling hulpmiddelen’ omschrijft welke vergoedingen gelden voor hoortoestellen, aanvullende technische hoorhulpmiddelen en overige hoorhulpmiddelen.

Publicatiedatum: 25 oktober 2011