Psychomotore therapie

Psychomotore therapie of psychomotorische therapie, werd vroeger wel bewegingstherapie genoemd. Het doel van psychomotorische therapie is het tot stand brengen van, of bijdragen aan, een gedragsverandering waardoor de psychische klacht vermindert of verdwijnt.

Het is therapie die ervan uitgaat dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Emotionele klachten hebben lichamelijke gevolgen en andersom kan lichamelijke activiteit emoties beïnvloeden. Echte PMT (dus niet de bewegingstherapie die in wezen iedereen mag aanbieden) wordt door psychologen toegepast bij angst- en stemmingsstoornissen. Bijvoorbeeld bij revalidatie na hartoperaties of hartinfarcten. PMT kan ook Ménière-patiënten met angsten helpen, zoals angst om de deur uit te gaan en een aanval te krijgen. Het kan ook helpen bij de soort verkramping, ook lichamelijk, die optreedt omdat mensen zich stram bewegen omdat ze bang zijn anders duizelig te worden. 


Publicatiedatum: 11 maart 2013