Prelinguaal

In tegenstelling tot postlinguaal doven, spreken prelinguaal doven vaak met een typisch 'doven-accent', dat soms moeilijk verstaanbaar is.

Publicatiedatum: 28 november 2011