Neurostimulator

Naast psychologische behandeling lijkt ook neurostimulatie een zeer hoopgevende therapie voor oorsuizen (tinnitus). Dit blijkt uit onderzoek van Hilke Bartels van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze promoveerde op 26 november 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen op dit onderzoek.

Tussen 2001 en 2003 werd in het UMCG een experimentele behandeling gestart, waarbij de betrokken hersendelen met behulp van een pulsgenerator (een soort pacemaker) continu werden gestimuleerd. erdrukt.

Tot op heden is er geen behandeling die voor de grote groep tinnituspatiënten effectief is. Huidige behandelopties hebben een medische, audiologische of psychologische basis. Een multidisciplinaire aanpak is essentieel.

Publicatiedatum: 30 november 2011