Neurofibromatosis of neurofibromatose

Verschillende typen. Type 2 is een aandoening, deels op erfelijke basis, waarbij er zowel in de hersenen als in het ruggemerg meerdere tumoren (neurofibromen, soms ook meningiomen) voorkomen, meestal ook beiderzijds in de brughoek. Ook troebeling van de lens in het oog (cataract) gaat hiermee vaak samen. De symptomen van het oor en het evenwicht zijn hetzelfde als bij het vestibulair schwannoom, echter dubbelzijdig, dus onder andere ook leidende tot volledige doofheid aan beide oren. Kan reden zijn een auditory brainstem implantaat te plaatsen.

Zie ook: ziekte van Von Recklinghausen, auditory brainstem implant.

Publicatiedatum: 22 november 2011