Mortaliteit

Dit is eigenlijk een term om aan te geven welke kans er in de bevolking is om te overlijden. In het spraakgebruik echter wordt deze term gebruikt in de zin van de kans op sterfte bij een bepaalde ziekte (of behandeling), dit naar het Engelse “mortality”.

Publicatiedatum: 22 november 2011