Laag frequent geluid

Laagfrequent geluid (LFG) is geluid in het voor mensen laagst hoorbare frequentiegebied. Dit is geluid met een frequentie van ongeveer 20 à 200 Hz. Hinder door LFG treedt vaker op bij mensen van middelbare leeftijd, vooral bij vrouwen. Bij het ouder worden krijgt het oor namelijk een andere gevoeligheid voor geluidsfrequenties, waaronder een verhoogde gevoeligheid voor LFG. LFG wordt vaak omschreven als een zware bromtoon of een dieselend geluid en kan worden ervaren als een druk op de oren, het hoofd en de borst. Externe bronnen van LFG kunnen onder andere zijn ventilatoren, pompen, airco, vrachtverkeer etc.

Publicatiedatum: 30 november 2011