Klank

Met klank in het algemeen wordt het totaal aan eigenschappen van een geluid aangeduid. Een klank wordt gedefinieerd aan de hand van zes kenmerken: de toonhoogte van de laagste toon, de klankkleur (ook wel timbre genoemd), de luidheid of het volume, de duur van het aanzwellen van het geluid, de duur van het aanhouden van het geluid en de duur van het uitdempen van het geluid (hoe langer deze is, des te helderder het geluid klinkt).

Publicatiedatum: 28 november 2011