Keel-neus-oorarts

Vaak afgekort tot kno-arts. Medisch specialist die aandoeningen van keel, neus en oren en overige afwijkingen van het hoofd-halsgebied onderzoekt, diagnosticeert en behandelt.

Publicatiedatum: 22 november 2011