Infraroodsystemen

Infraroodsystemen zijn systemen om geluid storingsvrij - zonder achtergrondgeluid - over te dragen aan uw hoortoestel. Bij een infraroodsysteem wordt het geluidssignaal doorgegeven aan een lus die u om uw hals hangt of een kinbeugel. Deze halslus functioneert als een persoonlijke mini-ringleiding. Voor infraroodsystemen geldt dat u uw hoortoestel op de T- of M/T-stand moet zetten.

Publicatiedatum: 25 oktober 2011