House Brackmann

Met deze term wordt bedoeld: de onderverdeling van de ernst van een aangezichtsverlamming; dit in 6 graden, graad I t/m graad VI. Graad I is volstrekt normaal en graad VI is volledige verlamming. Zie ook: aangezichtsverlamming, nervus facialis

Publicatiedatum: 22 november 2011