Hoorhulpmiddelen

Hoorhulpmiddelen zijn alle hulpmiddelen die op één of andere manier het horen en verstaan verbeteren. Omdat het gehoorverlies bij Ménière vaak wisselend is, kan het verstandig zijn een hoortoestel te nemen waarbij het volume regelbaar is. Is het spraakverstaan ernstig gestoord, dan hebt u mogelijk baat bij het gebruik van solo-apparatuur. Vraag uw audicien of u dit mag uitproberen.

Publicatiedatum: 07 december 2011