Hoorhulpmiddel

Verzamelnaam voor alle hulpmiddelen die helpen om beter te horen en te verstaan: hoortoestellen, aanvullende technische hulpmiddelen en overige hulpmiddelen voor het horen. Bijvoorbeeld: een koptelefoon voor de televisie, speciale telefoons, wekkers die u met trillingen of lichtflitsen wakker maken, cursussen, communicatietips, badges enzovoorts. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de NVVS, de audicien of Oorakel (gespecialiseerd in informatie over aanvullende hoorhulpmiddelen).

Publicatiedatum: 25 oktober 2011