Geluid

Geluid is een verandering in de luchtdruk, die zich door de lucht voortplant. Geluid kan worden waargenomen wanneer het trommelvlies van het oor in trilling wordt gebracht en het gehoororgaan deze trillingen verwerkt tot signalen. Via de gehoorzenuw komen deze impulsen terecht in de hersenstam en worden via diverse verwerkingscentra uiteindelijk doorgeleid naar de grote hersenen, waar we ons van het geluid bewust worden.

Met een CI kunt u weer geluiden horen, maar het spraakverstaan moet u weer leren. Hiervoor moet u veel oefenen met uw logopediste van het CI-team en met uw oefenpartner/co-therapeut.


Publicatiedatum: 24 oktober 2011