Gehoorverlies

Moeite hebben met horen of verstaan. Er zijn verschillende soorten slechthorendheid: geleidingsverlies, perceptief gehoorverlies en gemengd gehoorverlies. Daarnaast zijn er verschillen in de mate van gehoorverlies, variërend van licht slechthorend tot zeer ernstig slechthorend/doof.

Publicatiedatum: 24 oktober 2011