Gamma knife

De term knife is enigszins misleidend daar het geen knife (mes) is. De term gamma knife wordt gebruikt om een toestel aan te geven waarmee op computergestuurde wijze tumoren in het hoofd nauwkeurig met behulp van een kobaltbron worden bestraald. In Nederland staat één gamma knife, in het St Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Wordt in toenemende mate aangewend om de groei van brughoektumoren te stoppen.

Publicatiedatum: 22 november 2011