Facialis

Letterlijk: op het gezicht betrekking hebbende. Wordt in de spreektaal vaak gebruikt voor: nervus facialis, de aangezichtszenuw.

Publicatiedatum: 22 november 2011