Evenwicht

Toestand waarbij het lichaam op gecontroleerde wijze de gewenste stand inneemt en handhaaft. Evenwicht komt tot stand door spierbewegingen. Deze spierbewegingen worden aangestuurd vanuit de hersenen die hiervoor eerst informatie hebben gekregen vanuit drie bronnen: 1. het evenwichtsorgaan (gekoppeld aan het binnenoor), 2. de visuele waarneming en 3. het gevoel vanuit het lichaam. Het evenwichtsorgaan bij het binnenoor is dus niet het enige orgaan dat het evenwicht aanstuurt, zoals de naam suggereert. Zonder functionerend evenwichtsorgaan kunnen de andere systemen (gezichtsvermogen en gevoel) deze functie overnemen en in een groot aantal situaties ook zorgen voor een goed evenwicht.

Publicatiedatum: 22 november 2011