Erfelijk

In ongeveer 65% is bij doofheid of slechthorendheid sprake van een erfelijke oorzaak.

Publicatiedatum: 24 oktober 2011