Electrohypersensitiviteit

Dit staat voor gevoeligheid voor elektromagnetische en elektrische velden afkomstig van UMTS-masten, DECT-telefoons en andere soortgelijke bronnen. Onder deze groep gehinderden bevinden zich ook mensen die last hebben van het dagelijks geluid en hyperacusis.

Publicatiedatum: 30 november 2011