Downsyndroom

Mensen met dit syndroom hebben onder meer specifieke gelaatskenmerken en een verstandelijke beperking. Geluidsovergevoeligheid komt nogal eens voor bij deze mensen zonder dat dit onderkend wordt. Ook wordt bij hen vaak een chronische middenoorontsteking en een storing in de functie van het binnenoor aangetroffen.

Publicatiedatum: 30 november 2011