Doof / doofheid

Volledig verlies van het gehoor, aan één of aan beide oren. Zie ook: slechthorendheid.

Mensen die doof zijn geboren kunnen ook in aanmerking komen voor een CI. Daarvoor gelden een aantal criteria. Bij deze groep mensen zal het horen met een CI een heel lang en mogelijk moeizaam proces zijn, omdat zij nooit spraak hebben verstaan en dus nog geen auditief geheugen hebben opgebouwd.

Publicatiedatum: 22 november 2011