Differentiaaldiagnose

De lijst van diagnoses die van toepassing zouden kunnen zijn bij een bepaald ziektebeeld.

Publicatiedatum: 22 november 2011