Diagnostisch Protocol Groningen

In het Diagnostisch Protocol Groningen heeft dr N. Mateijssen in 2001 beschreven hoe een kno-arts idealiter een patiënt onderzoekt, bij wie het vermoeden bestaat van de ziekte van Ménière:

- De klachten van de patiënt goed uitvragen

- Algemeen lichamelijk onderzoek, inclusief meten van de bloeddruk

- Algemeen kno-onderzoek

- Laboratoriumonderzoek: tenminste bezinking, glucose, schildklierfunctie; onderzoek naar syfilis en ziekte van Lyme

- Gehoortesten, zowel toon- als spraakverstaan

- Evenwichtsonderzoek

- MRI-scan

- Zo nodig consultatie andere specialisten, zoals internist, neuroloog, psychiater, oogarts

Publicatiedatum: 07 december 2011