Definitie Ménière Groningen 2001

Dr N. Mateijsen is in 2002 gepromoveerd aan de Universiteit van Groningen op een “rationele benadering voor de ziekte van Ménière”, de Definitie Ménière Groningen. Dit houdt een duidelijke beschrijving in van wanneer er sprake is van de ziekte van Ménière.

Er is sprake van Ménière wanneer:

- Er een geschiedenis is van ten minste 2 aanvallen van draaiduizeligheid die langer dan 20 minuten duren en een binnengehoorverlies

- Een binnenoorgehoorverlies van tenminste 60 dB in de drie slechtste octaven van het toonaudiogram in het heden of verleden

- Tinnitus in een van beide oren (in het heden of verleden).

Verder spreken we alleen van de ziekte van Ménière als een bekende ziekte of aandoening als oorzaak voor een of meer van deze klachten is uitgesloten met het Diagnostisch Protocol Groningen.

Publicatiedatum: 07 december 2011