Cognitieve gedragstherapie

Mensen met Ménière die last hebben van angst voor wat zou kunnen gebeuren kunnen baat hebben bij een specifieke vorm van psychotherapie, namelijk cognitieve en gedragstherapie (CGT). Deze kortdurende therapie richt zich vooral op het heden en de toekomst. De CGT baseert zich op de theorie dat er een wisselwerking bestaat tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Doel van CGT is om disfunctionele (niet met de realiteit kloppende, negatieve) gedachten op te sporen en deze te wijzigen in meer reële gedachten. Iemand kan zo op de duur verandering aanbrengen in voor hem of haar lastig of beperkend gedrag. De gevoelens, meestal angst of depressieve gevoelens, verminderen of verdwijnen ook.

CGT wordt ook toegepast bij tinnitus als een mengeling van diverse tinnitus-gedragstherapieën die zijn ontwikkeld vanuit de cognitieve psychologie.

Publicatiedatum: 30 november 2011