CI-team

Een CI-team bestaat uit kno-artsen, audiologen, logopedisten/hoortherapeuten, linguïsten, orthopedagogen/psychologen, maatschappelijk werkers en technici. In Nederland zijn 8 CI-teams werkzaam, verbonden aan 8 ziekenhuizen verspreidt door het land. Een CI-team gaat natuurlijk over de CI- operatie en het instellen van het apparaat. Maar een CI-team gaat óók over opvang, voorlichting, begeleiding en jarenlange nazorg! Een zorgvuldige keus van een CI-team is dus belangrijk.

Publicatiedatum: 28 november 2011