BAHA

Bone Anchored Hearing Aid is een hoortoestel verankerd in het schedelbeen. Dit wordt soms toegepast bij enkelzijdige doofheid (bijvoorbeeld door een brughoektumor).

Publicatiedatum: 22 november 2011