AWBZ

AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze wordt uitgevoerd door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en het zorgkantoor.Publicatiedatum: 08 september 2011