Autistische stoornis

Een ontwikkelingsstoornis met ernstige beperkingen in de sociale interacties en communicatie. Meestal is er sprake van samenhang met een verstandelijke beperking. Hyperacusis kan hierbij voorkomen, maar mensen kunnen dat niet zelf aangeven.

Publicatiedatum: 30 november 2011