Auditief geheugen

Onder auditief geheugen worden de volgende vaardigheden verstaan:
  • opnemen en vasthouden van bekende geluiden
  • opnemen en vasthouden van verbaal aangeboden geluiden
  • uitvoeren van verbaal gegeven opdrachten
  • imiteren van geluiden
  • nazeggen van zinnen, woorden en cijferreeksen
  • onthouden van een reeks opeenvolgende geluiden
  • onthouden en weergeven van verbaal aangeboden informatie op langere termijn
  • opnemen en vasthouden van zowel het geheel als de delen van samengestelde opdrachten
  • natikken van ritmepatronen

 (Bron: Curriculum Schoolrijpheid Auditieve training)

Publicatiedatum: 28 november 2011