Audiologie

Audiologie is het geneeskundig specialisme dat zich bezighoudt met het meten, onderzoeken en door hulpmiddelen corrigeren van de gehoorfunctie. Ook wordt binnen de audiologie stil gestaan bij de psychologische en psychosociale aspecten van slechthorendheid en de hulp die daarbij kan worden geboden. Audiologie wordt vooral gebruikt om de aard en omvang van een gehoorverlies te bepalen; over het algemeen gebeurt dat met een toonaudiogram. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor elk oor afzonderlijk.

Publicatiedatum: 24 oktober 2011