ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dit is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Overgevoelig voor geluid kan één van de symptomen bij deze stoornis zijn.

Publicatiedatum: 30 november 2011