Acusticus neurinoom

Syn. (Eng.) acoustic neuroma, (Eng.) vestibular schwannoma, vestibulair schwannoom, vestibularis schwannoom, acusticus neurilemmoma., acusticus neurilemmoom. In het Nederlands wordt de term vestibulair schwannoom als het meest correct beschouwd. Het is een tumor bestaande uit de cellen van de schede van Schwann rond de nervus vestibularis, de zenuw die impulsen van het evenwichtsorgaan doorgeleidt naar de hersenen.
Deze schede van Schwann, het "neurilemma", is de laag cellen die de omhulling vormen van de zenuw. De term brughoektumor wordt hiervoor ook veel gebruikt, maar strikt genomen is dit minder juist: een brughoektumor is elke tumor in de brughoek, maar dit hoeft niet per se een acusticus neurinoom te zijn. Echter, waarschijnlijk meer dan 95% van de brughoektumoren is wel een vestibulair schwannoom.

Publicatiedatum: 22 november 2011